דיון ביקורת – Layers of Fear

מה קורה כשמחברים את PT עם Gone Home? לצערנו, מקבלים משחק אימה צפוי שמצליח להפחיד בערך כמו רכבת שדים בלונה פארק....