דיון ביקורת – Mass Effect Andromeda

אנדרומדה עושה צעד גדלים בתחומים של חקירה וקרבות, אבל כתיבה בעייתית ושלל תקלות טכניות מונעים ממנו להגיע לגדולה של ה...